Jongeren en gezinnen

Kinderen en jongeren worden gevormd binnen de veiligheid van het gezin waarin zij opgroeien. Dat is de plaats waar waarden en normen worden overgedragen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De gemeente ondersteunt hen daarin, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ouders de zorg voor hun kinderen kunnen combineren met werk. Voor een sterke samenleving zijn sterke gezinnen nodig. Met de meeste jongeren en gezinnen gaat het goed. Zij kunnen prima uit de voeten met de  basisvoorzieningen in de gemeente. Binnen een aantal gezinnen is sprake va (dikwijls een stapeling van) problemen. Het is zaak om dit vroeg te signaleren en -in overleg met het gezin-effectief aan te pakken. De gemeente werkt nauw samen met huisartsen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), scholen, sportverenigingen en het jongerenwerk. In Katwijk is voor kinderen en jongeren veel te doen, het CDA is hier trots op. Het CDA wil de basisvoorzieningen voor jongeren en gezinnen op peil houden, zoals speelplaatsen, peuterzalen, kinderopvang, scholen, sportclubs en jongerenwerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.