Leefomgeving

De ruimtelijke ordening en de inrichting van dorpen, wijken en straten zijn van invloed op het welzijn van en de sociale samenhang tussen mensen. Verreweg de meeste inwoners van onze gemeente zijn tevreden met hun woning en hun woonomgeving. Ondanks de crisis die ons al sinds 2008 in zijn greep houdt, moet voortdurend worden geïnvesteerd in herstructurering en nieuwbouw, in de kwaliteit van de leefomgeving en in een gevarieerd woonaanbod. Goed en verantwoord investeren vraagt om een heldere visie op de ruimtelijke ordening.

In onze gemeente is de identiteit van de dorpen steeds leidend geweest voor de ruimtelijke ordening en de inrichting van de openbare ruimte. Het eigen karakter van Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee en Hoornes-Rijnsoever blijft het uitgangspunt voor keuzes rond de leefomgeving. Ondanks het tot stilstand komen van de woningmarkt is er werk aan de winkel om de leefomgeving te verbeteren en de wijken groener te maken.

Het CDA is gericht op een duurzame toekomst in de brede zin van het woord, voor alles wat waardevol is. Het uitgangspunt van rentmeesterschap vraagt dat we zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving, met mensen, met middelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.