Mantelzorg

Gemeenten hebben in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) de plicht om mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte te ondersteunen. Maar het is vooral door de inzet van mantelzorgers dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom vindt het CDA dat mantelzorgers van onschatbare waarde zijn. Het langdurig verlenen van mantelzorg is echter een zware belasting, vooral voor oudere mantelzorgers. Zeker nu de gemeente nog meer een beroep doet op mantelzorgers wil het CDA voorkomen dat zij overbelast raken. Daarom willen wij investeren in de mantelzorgondersteuning.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.