Onderwijs

Onderwijs vormt het fundament van onze samenleving. Het CDA wil (jonge) mensen optimaal uitrusten met kennis en vaardigheden. Door onderwijs leren jongeren ook dat burgerschap iets anders is dan ‘klant-zijn’ van de samenleving. Het CDA wil investeren in talent, ieders talent is waardevol. Niemand mag de school verlaten zonder een diploma. Onderwijs is van de samenleving: van de ouders, van de buurt en van de leerkrachten.

Het CDA vindt dat onderwijs ambitieus hoort te zijn.  Het CDA vindt de vrijheid van onderwijs een groot goed. Dit geeft alle betrokkenen de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Ondanks dat de bevoegdheden van de gemeente op het gebied van onderwijs niet groot zijn wil het CDA samen met de scholen werken aan het verbeteren van het onderwijs, de huisvesting en het signaleren en aanpakken van problemen. Afstemming op de ondersteuningsbehoefte van het kind staat voor het CDA voorop. Er is extra aandacht nodig voor het verbeteren van leerprestaties en de emotionele ontwikkeling van kinderen, ook binnen hun gezinnen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.