Sterke samenleving

Voor een betrokken en krachtige samenleving zijn waarden en tradities cruciaal. Door de eeuwen heen opgebouwde gebruiken en instituties zorgen voor de nodige houvast, zowel voor burgers die al decennialang in onze gemeente wonen als voor hen die wij de laatste jaren hebben mogen verwelkomen.

Onze waarden en tradities worden vaak al generaties lang doorgegeven en vormen hiermee de achtergrondcultuur waarbinnen ons leven zich afspeelt en waarin we ons kunnen ontplooien. Het CDA koestert de normen en waarden die deze tradities hebben voortgebracht. Tegelijkertijd is er sprake van een toenemende diversiteit en complexiteit die ook onze gemeente de afgelopen jaren kenmerkt.

Het CDA ziet het als een uitdaging om hierin een balans te vinden. Hiertoe staat het CDA bijvoorbeeld een humaan maar ambitieus integratiebeleid voor. Ook kunst- en cultuurbeleid en in het bijzonder het toekennen van waarde aan het gemeentelijk erfgoed zijn hiervoor van grote betekenis. Verder zijn wij trots op het sportieve karakter van onze gemeente en zien wij kansen om dit te versterken, in het bijzonder in de richting van de breedtesport. Ook willen wij onze waardering tonen voor de vele vrijwilligers die zich jaarlijks voor de gemeente inzetten en stellen wij ons ten doel om het organiseren van evenementen te vergemakkelijken.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.