Vrijwilligers

In onze dorpen wordt door veel mensen vrijwilligerswerk gedaan: in buurt, wijk, kerk, club of vereniging. Maar ook in de zorg en ondersteuning van naasten. Daarmee leveren zij een waardevolle bijdrage aan onze lokale samenleving. Het CDA heeft grote waardering voor hun inzet! Dit past volledig in de visie van het CDA voor een solidaire samenleving. Tegelijkertijd constateren we dat vrijwilligerswerk door diverse oorzaken onder druk staat. Het CDA wil dat de gemeente zoveel mogelijk ruimte en vertrouwen geeft aan vrijwilligers en hun organisaties. En dat past bij het beginsel van gespreide verantwoordelijkheid: niet de overheid, maar de samenleving.  Investeren in vrijwilligers en mantelzorgers is voor het CDA één van de speerpunten voor de komende periode. We willen dat vrijwilligers gestimuleerd worden door een meedenkende overheid en regels die niet belemmeren maar ruimte geven. We willen vrijwilligersorganisaties zo ondersteunen dat ze de ruimte krijgen zich in te zetten in de samenleving. En we hebben oog voor mantelzorgers, op wie de komende periode een groter beroep gedaan zal worden. Door aandacht te besteden aan deze groep wordt het hen mogelijk gemaakt langdurig zorg te bieden aan hun naasten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.