Zorg voor elkaar

Het CDA streeft naar een samenleving waarin mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen, ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Wij zetten nadrukkelijk in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk. Eén van de urgente vraagstukken binnen de gemeente Katwijk is de zorg. Zowel met betrekking tot de thuiszorg als de ouderenzorg is er ruimte voor verbetering. Te denken valt bijvoorbeeld aan maatwerk in de ouderenzorg en meer ondersteuning voor mantelzorgers.

Wij staan onomwonden voor een maatschappijbrede aanpak van jeugdzorg en zetten in op preventie en participatie. De komende raadsperiode wil het CDA dat de gemeente, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties gezamenlijk een Brede Maatschappelijke Agenda opstellen, om samen de grootste maatschappelijke uitdagingen op te pakken. Verder benadrukken wij de noodzaak van een nieuw op te richten Participatieraad. Deze kan een belangrijke signalerende rol binnen de gemeente vervullen en knelpunten onder de aandacht van de gemeenteraad brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.