Participatie in de wijk

Mensen willen prettig en veilig wonen in hun straat, buurt en wijk. Zij voelen zich zeer betrokken bij hun directe leefomgeving en willen graag meedenken over ontwikkelingen in hun buurt. Een schone en veilige omgeving is in onze ogen een gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet alleen van de gemeente en/of van instanties.

  • De wijkgerichte aanpak van(uit) de gemeente wordt in versterkte vorm voortgezet, zowel voor de fysieke als de sociale omgeving.

  • Bewoners krijgen zo vroeg en zo veel mogelijk inspraak bij ontwikkelingen en veranderingen in hun wijk.

  • De participatie door jongeren wordt vergroot, waarbij goed moet worden ingespeeld op de voortdurend veranderende trends en leefstijlen. Dat vraagt een snelle, flexibele werkwijze. Er dient nauw samengewerkt te worden met jongeren en met organisaties die met jongeren omgaan. Sociale media en apps zijn daarbij belangrijke instrumenten.

  • Scholen krijgen de gelegenheid om hun leerlingen jaarlijks kennis te laten maken met het gemeentebestuur, in het Raadhuis. Uiteraard werkt het gemeentebestuur hieraan mee.

  • Het CDA waardeert de betrokkenheid en inzet van de wijkraden. Hun jaarlijkse budget is wat ons betreft vooral bedoeld voor zaken die de sociale samenhang in de wijk ten goede komen.

  • De WhatsApp-buurtgroepen worden uitgebreid naar meer wijken en worden onder andere ondersteund door plaatsing van bordjes langs de invalswegen van wijken.

  • We willen ook online de sociale samenhang in wijken en buurten versterken, bijvoorbeeld met een app. Deze periode gaan we dat in ten minste één wijk proberen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.