Preventie

Welvaartsziekten zijn grote uitdagingen waar veel westerse samenlevingen voor staan. Ook in Katwijk zijn obesitas, alcoholmisbruik en drugsgebruik niet te onderschatten problemen. Een ongezonde leefstijl verhoogt het risico op allerlei ziektes, zoals kanker, diabetes en hart- en vaatziekten. Het stimuleren van een gezonde leefstijl zal ervoor zorgen dat mensen langer in gezondheid leven. Daarnaast zorgt preventie voor minder zorgkosten op de lange termijn.

Het CDA wil daarom een brede aanpak met oog voor oorzaken van de ongezonde leefstijl. Een ongezonde levensstijl heeft zowel effect op het leven van een persoon zelf, als op de samenleving als geheel. Preventie zal dus een belangrijk onderdeel zijn van de aanpak. 1.5.1 De gemeente werkt meer met zorgverzekeraars samen zodat er gezamenlijk gezondheidsplannen kunnen worden gemaakt op wijk- en buurtniveau.

  • Initiatieven van inwoners op wijkniveau die bijdragen aan een gezonde(re) levensstijl worden gestimuleerd.

  • Campagnes op scholen, sportverenigingen en andere jeugdvoorzieningen over roken, alcohol en gezonde voeding wil het CDA intensiveren. Het CDA wil inzetten op een rookvrije generatie en denkt daarbij aan rookvrije schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare gebieden waar veel kinderen komen.

  • Problemen met overgewicht, alcoholmisbruik en drugsgebruik vragen onverminderd aandacht. De gemeente werkt hierin samen met andere partijen, zoals scholen, bedrijfsleven, sportorganisaties en zorginstanties. De problematiek vraagt om een gerichte aanpak voor de jeugd én een gerichte aanpak voor volwassenen. De gemeentelijke subsidie voor de voorlichtings- en preventieactiviteiten van Platform Kocon blijft intact.

  • De gemeente bereidt zich voor op de decentralisatie van de opvang en begeleiding van daklozen, waaronder jongvolwassenen. Opvang vindt in het hart van onze samenleving plaats, waarbij een goede communicatie naar de omgeving belangrijk is.

  • Laaggeletterdheid is voor veel mensen een probleem, omdat meedoen in de samenleving begint met taal. Het CDA pakt dit op, samen met onder andere werkgevers, scholen, huisartsen en de bibliotheek.

  • Het CDA staat voor goede toegang tot de schuldhulpverlening. De gemeente werkt daarbij nauw samen met hulporganisaties als 'Grip op de knip' om nieuwe initiatieven en maatwerk op het gebied van preventie te bieden. Verder is onderzoek nodig om te bepalen of het aanbod van beschikbare en goedkope huurwoningen voor huurders die in een te duur huis wonen, vergroot kan worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.