CDA Regiotour Noord-Brabant

Rentmeesterschap

Rentmeesterschap wil zeggen dat de mens zorgvuldig moet omgaan met zijn of haar omgeving. Die omvat niet alleen het natuurlijk milieu, maar ook de omgang met gaven en talenten op het gebied van wetenschap, techniek, arbeidsverdeling of cultuurvorming. Rentmeesterschap duidt op verantwoordelijkheid voor het bewaren van het milieu en van al haar bewoners: mensen, planten en dieren. De natuur is gegeven om ervan te genieten, van haar vruchten te leven, maar ook om deze mogelijkheden in tact te laten en te bewaren voor volgende generaties.

De overheid deelt in de opdracht tot rentmeesterschap. Zij moet ervoor zorgen dat de vruchten van de natuur ten goede komen aan allen. De overheid moet bevorderen dat mensen zich in gespreide verantwoordelijkheid als goed rentmeester gedragen. Maar ook voor de overheid slaat het rentmeesterschap op meer dan alleen de omgang met de natuur. Zij zal haar eigen financiën op orde moeten hebben. In het onderwijsbeleid betekent het dat jonge mensen kansen krijgen hun gaven te ontwikkelen. In het emancipatiebeleid leidt het ertoe dat mannen en vrouwen beiden zich binnens- èn buitenshuis kunnen inzetten. In de gezondheidszorg nodigt het uit tot verantwoord omgaan met de eigen gezondheid en met medische technieken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.