Speelruimte

Kinderen verdienen een plek in de ‘grotemensenwereld’. Het CDA vindt dat goede en voldoende buitenspeelruimte direct bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren en overgewicht tegengaat. Voor kinderen zijn verkeersveiligheid, sociale veiligheid en een gezonde leefomgeving erg belangrijk. Daarom wil het CDA investeren in ruimte voor kinderen in onze wijken. Het CDA vindt dat in alle wijken voldoende en aantrekkelijke speelruimte aanwezig moet zijn. Het CDA ziet er nadrukkelijk op toe dat het geld dat is uitgetrokken voor het verbeteren van kleinschalige speelvoorzieningen daadwerkelijk wordt uitgegeven en indien nodig verhogen we het budget. Bij de (her)inrichting van (nieuwbouw)wijken wordt voldoende ruimte voor kinderen ingericht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.