Sport

Sporten is leuk om te doen! Het draagt bij aan een goede gezondheid en zorgt voor de nodige ontspanning. Sport heeft bovendien positieve maatschappelijke effecten, zoals het samenbrengen van mensen en het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander. Onze gemeente is een echte sportgemeente. Het CDA koestert dit en wil dit versterken.

  • Het CDA wil dat de gemeente inzet op zowel topsport als breedtesport. Wij vinden het belangrijk dat jongeren, ouderen en mensen met een beperking kunnen sporten.

  • De gemeente organiseert samen met clubs en verenigingen jaarlijks een gemeentelijke sportdag, waarop inwoners kunnen kennismaken met diverse sporten.

  • De gemeente ondersteunt jaarlijks sportverkiezingen. Dit brengt de verbindende kracht van sportverenigingen op een positieve manier onder de aandacht door bijzondere sportprestaties en initiatieven te belonen.

  • Ook kinderen van minder draagkrachtige ouders moeten kunnen sporten. Daarom wil het CDA het Sportstimuleringsfonds voor kinderen voortzetten.

  • Het CDA wil samen met scholen, clubs en verenigingen zoeken naar mogelijkheden om jongeren en jongvolwassenen blijvend te enthousiasmeren voor sport, zodat zij ook op latere leeftijd blijven sporten.

  • Het CDA vindt dat sportaccommodaties zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt moeten worden. Daarom breiden we de Vitale Sportvereniging uit naar meer accommodaties.

  • De gemeente blijft zoeken naar mogelijkheden om een mountainbikeparcours te realiseren.

  • De gemeente levert een financiële bijdrage aan de uitbreiding naar 333 meter van een regionale schaatsbaan in Leiden waar onze schaatsverenigingen kunnen trainen, mits andere regiogemeenten ook bijdragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.