Sport en bewegen

Sporten draagt bij aan een goede gezondheid en heeft positieve maat­schappelijke effecten. Sport als preventiemiddel wordt ook steeds belang­rijker: veel volwassenen leiden een overwegend zittend bestaan en te veel jongeren zitten voortdurend achter een schermpje in plaats van lekker buiten zijn. Een actieve en gezonde levensstijl is belangrijk voor het tegen­gaan van overgewicht en bewegingsarmoede. Daarbij verkleint een gezond gewicht de impact van virussen als corona.
Een sportclub is ook een ontmoetingsplek en leerschool over teamwork, discipline, normen en waarden. Daarom stimuleren we sporten en bewegen door jong en oud.

  • Een groot aantal organisaties heeft met de gemeente een sport­akkoord gesloten waarmee we willen bereiken dat iedereen in Katwijk nu en in de toekomst met plezier aan sport en bewegen kan deel­nemen. Het CDA onderschrijft de ambities die gezamenlijk gesteld zijn voor 2024, als uitwerking van de opgaven van de Maatschappelijke Agenda. Deze samenwerking is de sleutel tot succes en vraagt de komende jaren stevige inzet.
    Scholen, sportverenigingen en Welzijnskwartier werken samen aan een laagdrempelig aanbod van sportactiviteiten in de wijken. Er wordt extra ingezet op het toeleiden van kwetsbare doelgroepen naar verenigingen.
  • De gemeente organiseert samen met clubs en verenigingen jaarlijks een open dag, zodat mensen met diverse sporten kunnen kennis­maken.
  • Het concept ‘Vitale Sportverenigingen’, met een breed activiteiten­aanbod dat ook bijdraagt aan het welzijn en de participatie van niet-leden, willen we graag op meer plekken realiseren. Op termijn zijn alle sportverenigingen een vitale sportvereniging en worden sport-accommodaties nóg multifunctioneler gebruikt.
  • De gemeente ondersteunt sportverenigingen met goede accommodaties. Verenigingen betalen daarvoor een (maat)schappelijk tarief. Zelf locaties onderhouden of (ver)bouwen wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld met een garantstelling vanuit de gemeente. De beschik­bare sportvoorzieningen groeien mee met de groei van de gemeente, zoals door de realisatie van Valkenhorst. Bij de nieuwe scholen van Valkenhorst zoeken we actief naar multifunctioneel gebruik met sportverenigingen. CDA Katwijk wil vaart maken met het verbeteren van de binnensportaccommodaties in Rijnsburg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.