Starters

Het CDA handhaaft het verstrekken van startersleningen voor bestaande woningen. Dat bevordert de doorstroming en biedt meer kansen voor starters.

Het CDA wil doorgaan met gericht bouwen voor starters, senioren en zorgbehoevenden, alsook het stimuleren van initiatieven vanuit de bevolking. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.