Steunpunt Mantelzorg

 Het CDA vindt het van groot belang dat mantelzorgers erop kunnen vertrouwen dat - als het nodig is – ze tijdig een beroep kunnen doen op ondersteuning voor henzelf en op zorg voor hun naasten (rugdekking). Het Steunpunt Mantelzorgondersteuning biedt maatwerkondersteuning, bijvoorbeeld door respijtzorg, door te kijken of er anderen zijn in het netwerk die iets kunnen doen of door (tijdelijke) inzet van vrijwilligers.

Het CDA wil het Steunpunt Mantelzorgondersteuning verder uitbreiden, zowel qua budget als de personele bezetting, en beter bekend maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.