Taalachterstand

Het CDA is bezorgd over de achterstanden van peuters in onze gemeente, in het bijzonder taalachterstand. We zetten stevig in op de Voor- en Vroegschoolse Educatie, bijvoorbeeld met Peuterpraat.

Het CDA wil blijven investeren in de taalklassen. Deze zijn hard nodig voor leerlingen met een taalachterstand.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.