Veiligheid

Veiligheid is een thema dat vaak hoog scoort in lijstjes met zorgen van burgers. Veiligheid is belangrijk. Het is een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren, in een gezin, op school, op het werk, in verenigingen, in de samenleving. Een hoge beleving van veiligheid draagt bij aan sociale samenhang en het welzijn van de inwoners van onze gemeente.

Voor het CDA is het daarom van belang dat de gemeente alert en adequaat reageert op signalen van onveiligheid, en haar ordehandhaving op orde heeft. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen.

  • Inwoners weten wat er leeft in hun wijk en straat. Daarom vraagt de burgemeester elke wijk, via de wijkraad, om prioriteiten aan te geven voor de inzet van de politie.

  • De gemeente herstelt binnen twee werkdagen kleine vernielingen in de openbare ruimte. Gemeentelijke opsporingsambtenaren worden niet alleen ingezet in de dorpscentra, maar ook in de woonwijken. De inzet moet flexibel zijn, zodat er gereageerd kan worden op overlast.

  • Tijdens de zomermaanden wordt - ook op zondag - extra toegezien op de bereikbaarheid van het strand voor hulpdiensten. Overlast door foutgeparkeerde fietsen wordt tegengegaan.

  • De gemeente blijft streng toezien op illegale drugshandel en sluit drugspanden en -kroegen met grote voortvarendheid. Er komen geen coffeeshops in onze gemeente.

  • Het CDA is zeer bezorgd over de mogelijke sluiting van politiebureaus in onze regio. De gemeente, in het bijzonder de burgemeester, doet alles wat in het vermogen ligt om de sluiting van het Katwijkse politiebureau te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.