Verkeersveiligheid

Omdat verkeersveiligheid een belangrijke zorg blijft en de politie onvoldoende capaciteit heeft hierop te handhaven, blijven wij het wenselijk vinden dat de boa’s dit oppakken zodra dat wettelijk mogelijk is gemaakt.

We willen meer aandacht voor verkeersveiligheid, onder meer met een jaarlijks budget voor realisatie van ‘quick fixes’, die mensen aandragen via Fixi of VVN Participatiepunt.

Intensiever(e) overleg en samenwerking tussen gemeente, VVN en de Fietsersbond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.