Vliegkamp Valkenburg

De ontwikkeling van projectlocatie Valkenburg zal in de komende jaren gestalte moeten krijgen. Op dit moment voorziet de planning in het ontstaan van een woonwijk met een rijke variëteit aan (soorten) woningen die op duurzame wijze gerealiseerd zullen worden.

  • Wij willen vasthouden aan maximaal 5000 kwalitatief uitstekende wooneenheden, met gevarieerde bebouwing die 'organisch' past in de omgeving: voldoende open ruimte met openbaar groen en 'levensbestendige' woningbouw, variërend van sociale woningbouw (30%) tot vrijstaande villa's.

  • Duurzaamheid blijft hoog in het vaandel staan, zodat een energieneutrale locatie ontstaat.

  • Volgens plan worden de eerste woningen in 2020 opgeleverd. Het CDA hecht eraan om van meet af aan te bouwen aan een 'gemeenschap' en te zorgen dat de (basis)voorzieningen, zoals wegen, openbaar groen en verlichting gerealiseerd worden voordat de eerste woningen opgeleverd worden: eerst ontsluiten, dan wonen.

  • Het CDA steunt plannen om - naast woningbouw - op de locatie te komen tot hoogwaardige bedrijvigheid, zoals 'Unmanned Valley'. Het is belangrijk de plannen zorgvuldig te blijven toetsen op haalbaarheid. Wanneer na vijf jaar blijkt dat Unmanned Valley niet haalbaar is, dan kiest het CDA voor het ontwikkelen van alternatieven in plaats van voor meer woningbouw.

  • Naast wonen en werken is ruimte voor groen en recreatie onontbeerlijk voor de leefbaarheid van de nieuwe wijk én de aangrenzende dorpen. Daarom is de Mient Kooltuin nodig als groene buffer voor recreatie en sport tussen de nieuwe wijk en de duinen.

  • Binnen de projectlocatie Valkenburg wordt een plaats ingeruimd voor een begraafplaats. Die begraafplaats heeft ook een functie voor het dorp Valkenburg. Om deze reden wordt de locatie zodanig gekozen dat deze gelegen is in de nabijheid van het dorp. Het CDA denkt daarbij aan het gebied nabij de 10 Meilaan.

  • Projectlocatie Valkenburg dient zonder extra kosten voor de Gemeente Katwijk gerealiseerd te worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.