Voorschoolse voorzieningen

Het CDA vindt de peuterspeelzalen een basisvoorziening voor ieder kind, goed voor de algehele ontwikkeling en als vindplaats voor kinderen waar zorgen om zijn. Basisscholen, peuterspeelzalen en gemeente maken verdere afspraken over het verbeteren van de doorgaande lijn van voorschoolse voorziening naar de basisschool, een betere monitoring en het verhogen van de ouderbetrokkenheid. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.