Vrijwilligers

Verenigingen, kerken, clubs, welzijnsorganisaties en tal van andere maatschappelijke verbanden kunnen alleen functioneren dankzij de belangeloze inzet van talloze vrijwilligers. Zij zijn de smeerolie van onze samenleving. In vrijwilligerswerk nemen mensen verantwoordelijkheid voor elkaar en de buurt zonder dat daar direct iets tegenover staat. Dat maakt onze samenleving mooier en leefbaarder voor dorpsgenoten die wel wat hulp kunnen gebruiken.

  • Het CDA wil het Project Talent, voorheen de maatschappelijke dienst­tijd, graag uitbreiden in samenwerking met scholen. Het doel hierbij is jongeren een kans bieden om zich te ontplooien en om hen kennis te laten maken met vrijwilligers, zodat ook zij – nu of later – hun steentje kunnen bijdragen aan de samenleving.
  • Het CDA wil dat er een speciaal opgeleide vrijwilligerscoach komt die verenigingen en clubs gericht opleidingen aanbiedt. De taken van vrijwilligers worden immers steeds zwaarder. Het CDA wil niet dat vrijwilligers om die reden afhaken. Daarnaast komt er een vrijwilligers­spreekuur, waarbij vrijwilligers laagdrempelig ondersteuning kunnen vragen bij een vast aanspreekpunt.
  • We gaan door met de Maatschappelijke Agenda (MAG), het programma om – samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties – te bouwen aan een inclusief Katwijk waarin iedereen mee kan doen en zich kan ontwikkelen. We laten de samenleving nog meer meedenken over wát er nodig is. De organisaties in onze dorpen maken een plan hóe ze daarmee aan de slag kunnen. Samen houden we goed in de gaten of alle activiteiten ook echt zorgen voor een verandering of de juiste ondersteuning. Anders passen we de plannen aan.
  • Vrijwilligers moeten zo min mogelijk bezig zijn met randzaken. Om deze reden zetten we in op het vereenvoudigen van procedures en administratieve lasten. Vrijwilligers worden (nog) meer en geholpen door de gemeente bij het indienen van plannen en projecten. Plannen van organisaties (‘opdrachten’) maken we integraler en meerjarig, en we verminderen het aantal plannen dat een organisatie moet indienen. We kijken of grote opdrachtnemers meer (budget)flexibiliteit kunnen krijgen in de uitvoering van opdrachten, zodat ze adequaat kunnen inspelen op ontwikkelingen in wijken/buurten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.