Wegen

Ook de infrastructuur die valt onder de verantwoordelijkheid van provincie en rijk vraagt voortdurend aanpassing en verbetering. De gemeente zet zich in om dat op een aanvaardbare manier te laten gebeuren en zal zich verzetten tegen onacceptabele, opgelegde inpassing en sub-optimale aanpassing van wegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.