Westerbaan

Een oplossing voor de Westerbaan is niet eenvoudig, anders had die er wat het CDA Katwijk betreft al lang gelegen. De milieubelangen blijken telkens zwaar te wegen. Het CDA blijft zich inzetten voor oplossingen en blijft trachten invloed uit te oefenen, ook via de provinciale en landelijke politiek. Het gaat immers om de veiligheid van groot en klein en het woongenot in de wijk. Het CDA wil de verlengde Westerbaan aanleggen om zo een derde ontsluiting van Katwijk te creƫren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.