Wijkraden

De wijkraad heeft een belangrijke rol bij het behouden en versterken van de eigen identiteit van een kern. Ze dient als klankbord en geeft signalen uit de kern door aan het college en de ambtelijke organisatie.

Het CDA wil de wijkraden behouden. Hun jaarlijkse budget is wat het CDA betreft bedoeld voor activiteiten die sociale samenhang tussen wijkbewoners stimuleren en die ondersteunend zijn aan het gemeentelijke beleid. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.