WMO Adviesraad

 Het CDA vindt het van grote waarde mantelzorgers en vrijwilligersorganisatie te betrekken bij het beleid. Om deze reden vinden wij de WMO-Adviesraad belangrijk. Deze raad heeft een belangrijke adviesrol bij de invoering van de decentralisaties en wordt daarom verbreed in samenstelling en takenpakket. De WMO-Adviesraad moet daartoe wel beter ondersteund worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.