Zelfstandigheid

Grootschaligheid en streven naar grote gemeenten zijn voor het CDA geen oplossing voor de vragen die nu op gemeenten afkomen. Het CDA staat voor een bestuur dat weet wat er leeft in de gemeenschap. We zijn dus voor een bestuur dat korte lijnen heeft met inwoners en vrijwilligers. Dat is ook bij samenwerking met andere gemeenten van groot belang.

Het CDA kiest voor een zelfstandige gemeente Katwijk. Samenwerking met andere gemeenten is zinvol wanneer dit leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening of efficiencyvoordelen. Bij elke vorm van samenwerking vindt het CDA het belangrijk dat democratische besluitvorming en controle goed geborgd zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.