Zorg dichtbij huis

Het CDA zet in op samenwerking en doet een beroep op ieders verantwoordelijkheid, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit meer perspectief en vertrouwen biedt dan een ‘ieder-voor-zich-maatschappij’. Wij zetten ons in voor behoud van zorg in de buurt om te garanderen dat goede zorg voor iedereen op redelijke afstand bereikbaar is. Het CDA kiest voor minder marktwerking en meer samenwerken als basis voor de zorg, dus ook in onze gemeente.

  • In de wijk willen we dat de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als één team samenwerkt, wat nu binnen de Zorggroep Katwijk al goed geregeld is.
  • Niemand is graag afhankelijk van zorg van anderen. Als je je daar dan toch aan moet overgeven, dan is het belangrijk dat je te maken hebt met vertrouwde gezichten. Het CDA zet voor WMO en jeugdzorg door het wijkteam in op continuïteit in de personen die over de vloer komen
  • Bij het bouwen van woningen voor senioren in de dorpskernen hebben we extra aandacht voor de bereikbaarheid van voorzieningen zoals een huisartsenpost en een apotheek, en de veiligheid van de leefomgeving.
  • Het CDA wil de maatschappelijke zorg zó inrichten dat zeer kwetsbare inwoners zoveel mogelijk zelfstandig in de woonomgeving van hun keuze kunnen wonen en kunnen deelnemen aan de lokale samen­leving. Dit doen we door de zorg in de regio te veranderen: meer ambulante hulp en meer kleinschalige vormen van wonen met zorg.
  • Op regionaal niveau werken we voor de zwaardere zorg samen met buurgemeenten om samen te komen tot een compleet regionaal zorgaanbod. Daarbij stemmen we de procedures op elkaar af, zodat zorgaanbieders niet voor iedere gemeente een andere procedure moeten volgen.
  • Katwijk is verantwoordelijk voor het bieden van onderdak voor haar eigen kwetsbare inwoners. Locaties voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen zoeken we in de wijken, niet aan de randen van onze gemeente. Daarbij kijken we naar de draagkracht van een wijk en naar de verdeling van locaties tussen de wijken en dorpskernen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.