Zorgplicht onderwijs

Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg krijgt het onderwijs zorgplicht voor alle leerlingen. De gemeente zet in op samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.