15 februari 2018

CDA Krimpen biedt op Valentijnsdag op iedere basisschool een "chocolade" hart aan

Op Valentijnsdag 14 februari jl. heeft CDA Krimpen alle krimpense basisscholen bezocht. Op de scholen werd aan de leraren een “chocolade hart” overhandigd als waardering voor het belangrijke werk dat zij doen voor de kinderen.

CDA Krimpen heeft “hart” voor basisschool leraren. Valentijnsdag was een mooie dag om dit aan de leraren te laten zien. De aangeboden chocolade harten werden met plezier op de basisscholen ontvangen.

Voor het CDA is onderwijs belangrijk. In ons verkiezingsprogramma 2018-2022 hebben wij opgenomen dat alle kinderen in Krimpen recht hebben op goed onderwijs. Dit betekent: 

  • Goede huisvesting: verouderde en te krappe scholen moeten aangepakt worden. De routes naar de scholen moeten veilig zijn;
  • Goed passend onderwijs, ook voor kinderen met een specifieke leerbehoefte. Bij voorkeur dichtbij huis, in Krimpen;
  • Goed leerlingenvervoer als het passend onderwijs toch buiten Krimpen wordt gevonden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.