10 oktober 2015

CDA Krimpen blij met stimuleringsregeling voor starters Krimpense woningmarkt

Tevreden gezichten afgelopen donderdag bij de CDA-fractie tijdens de commissievergadering van de Krimpense gemeenteraad. Het voorstel om startersleningen in te voeren in Krimpen aan den IJssel kon op brede steun rekenen van de raadscommissie. De wens om starters een concreet middel te bieden om in Krimpen te blijven wonen kwam voort uit het verkiezingsprogramma van het CDA en is opgenomen in het coalitieakkoord tussen CDA, SGP, PvdA en Leefbaar Krimpen. 

Fractielid Onno Vliegenthart sprak zich donderdag uit over de noodzaak voor de vitaliteit van Krimpen dat jongeren in deze gemeente blijven of weer komen wonen. Vliegenthart gaf aan blij te zijn dat de starters in Krimpen serieus worden genomen, en dat niemand gedwongen wordt om zijn onderdak elders te zoeken. “Wij hebben het in de gemeenteraad vaak over het belang van jongeren in Krimpen. We willen als gemeente de jeugd voldoende aantrekkelijke voorzieningen bieden en de jongeren graag betrekken bij het gemeentelijk beleid, maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat de toekomstige generatie Krimpenaren een dak boven haar hoofd kan krijgen als ze daar aan toe is.” 

Vliegenthart prees de starterslening als “zorgvuldig opgezette en bewezen effectieve stimuleringsregeling voor starters op de woningmarkt”. Met startersleningen kan een gat tussen de koopprijs van een eerste woning en de hypotheek van een starter worden gedicht door middel van een lening via een fonds van de gemeente. De afbetaling van die aanvullende lening is pas nodig als het inkomen van de starter voldoende is gestegen om de hogere lasten ook daadwerkelijk te kunnen betalen. Hiermee komt de aankoop van een woning in Krimpen voor jongeren dichterbij en dat kan weer leiden tot doorstroming op de Krimpense woningmarkt.

In de raadsvergadering van 15 november neemt de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel een besluit over de startersleningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.