13 juli 2015

CDA Krimpen voor lastenverlichting

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 09-07-2015 waarin de Kadernota werd besproken, is door de CDA-FRACTIE een motie ingediend, waarin het college wordt opgeroepen om de zgn. “Indexering” (dit is het bedrag waarmee jaarlijks de lasten worden verhoogd) voor het jaar 2016 op nul te zetten. Hiermee worden dan de algemene belastingen, waaronder de onroerend zaak belasting (OZB), zowel voor gebruikers als eigenaren en de hondenbelasting niet verhoogd ten opzichte van 2015.

Als argumentatie is door fractievoorzitter Piet Moerland aangevoerd dat de afgelopen jaren een indexering is toegepast die hoger was dan de officiële prijsstijging en tevens dat voor de uitgaven van de gemeente eveneens een 0-groei was gebudgetteerd.

Doel van deze motie was om de portemonnee van de inwoners van Krimpen aan den IJssel te ontzien en de plaats die Krimpen aan den IJssel inneemt op het lijstje van dure gemeenten te verbeteren. Deze motie is door een meerderheid van de raad aangenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.