Meer groen in de wijk

Het CDA wil het bestaande groen in de wijken behouden en uitbreiden. Krimpen dient de groene landelijke uitstraling te behouden. Voor elke boom die verdwijnt moet een nieuwe boom worden teruggeplaatst. Bij rotondes kunnen lage struiken of planten worden geplaatst. Langs de hoofdwegen in de gemeente zoals de Tiendweg en Van Ostadelaan kunnen meer bomen worden geplant. Dit alles om Krimpen landelijk en groen te houden.

Het groene Trimbaanpark kan beter benut worden en verdient een nieuwe impuls.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.