Thema 2. Wij zijn er voor jong tot en met oud

Familie en gezin zijn voor ons belangrijk

De samenleving is pas een samenleving als we iedereen, van jong tot en met oud, een eigen stem en eigen plek geven.Ons voorzieningenbeleid dient gericht te zijn op de wensen van onze inwoners. We moeten inspelen op de toenemende vergrijzing. Even zo richten we ons op de jeugd en de jonge gezinnen. Zij vormen de toekomst van Krimpen. Naast aandacht voor de verschillende generaties moeten we ook rekening houden met de verschillende omstandigheden waarin onze inwoners verkeren. Voor sterke schouders moeten we Krimpen aantrekkelijk houden en mogen we een bijdrage verwachten, zwakkere schouders moeten we een steuntje in de rug geven. Het CDA wil hart hebben voor alle Krimpenaren.

Dit vraagt veel van de gemeente en inwoners. Het CDA wil inzetten op de volgende speerpunten.

Goede woningen voor iedereen

  • Om de jongeren binnen de gemeente te houden dienen er voldoende woningen beschikbaar te zijn in de huur- en koopsector, zowel voor starters op de woningmarkt als voor jonge gezinnen.
  • Het CDA is voorstander van het aanbieden van startersleningen.
  • Het CDA wil kleine appartementen bouwen om de jeugd in Krimpen te houden.
  • Ouderen moeten langer thuis wonen en daarom wil het CDA dat de gemeente meewerkt aan aanvragen voor “kangoeroewoningen” of “zorgwoningen”. Ook kunnen bestaande woningen geschikt gemaakt worden voor mantelzorg dichtbij of in huis. Verschillende generaties (ouders, grootouders en kinderen) wonen daarmee dicht bij elkaar, in dezelfde woning of in de directe nabijheid van elkaar. Hierdoor kan op korte afstand mantelzorg worden verleend aan familieleden die dit nodig hebben.
  • Goede woningen zijn duurzame woningen (zie thema 4).

Duidelijke en eerlijke toedeling van woningen

Het vinden van een (1e) woning is en blijft moeilijk. Het CDA zet zich in voor een regeling voor het toedelen van woningen die eerlijk en duidelijk is en jonge Krimpenaren een maximale kans geeft op een woning in Krimpen. 

Bereikbaar onderwijs voor iedereen

Alle kinderen in Krimpen hebben recht op goed onderwijs. Dat betekent voor het CDA:

  • Goede huisvesting: verouderde en te krappe scholen moeten aangepakt worden. De routes naar de scholen moeten veilig zijn.
  • Goed passend onderwijs, ook voor kinderen met een specifieke leerbehoefte. Bij voorkeur dichtbij huis, in Krimpen.
  • Goed leeerlingenvervoer als het passend onderwijs toch buiten Krimpen wordt gevonden.

Pak laaggeletterdheid aan.

Er is gelukkig een toenemende aandacht voor laaggeletterdheid. En terecht! Dit probleem neemt niet af maar juist toe, met de toenemende digitalisering. Het CDA wil graag dat de gemeente dit probleem actief aanpakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.