Thema 4. Krimpen maken we duurzaam, groen, schoon en veilig

Krimpen moet een toekomstbestendige gemeente zijn waar het fijn wonen is, waar iedereen veilig over straat kan en waar het nodige te beleven is

Krimpen aan den IJssel is van oudsher een mooie en groene gemeente. Toch zien we, als we vandaag in Krimpen rondkijken, veel punten die verbeterd kunnen worden. Daarnaast hebben we te maken met klimaatverandering en de noodzaak van een energietransitie. Dat vraagt om actie!

Plezierig wonen in een nette wijk

Betrokkenheid naar elkaar toe en verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving in de wijken dienen we te stimuleren. In de visie van het CDA kan dit worden bevorderd door voldoende ruimte te bestemmen voor:

 • goede speelvoorzieningen;
 • voldoende vuilnisbakken;
 • bankjes en andere ontmoetingsplaatsen en -ruimtes voor jong tot oud.

Het instellen van een buurt(sport)coach kan de samenhang in de buurt verbeteren. De buurtcoach kan de contacten met de buurt onderhouden en een aanspreekpunt voor de wijk worden. Het CDA is voorstander van buurtbemiddeling omdat daarmee escalatie in de wijk kan worden voorkomen. Ook ondersteunt het CDA initiatieven zoals buurtpreventie.

Met het aanwijzen van vaste uitlaatplekken voor honden, voorzien van voldoende bakken en zakjes, kan de overlast van hondenpoep worden teruggebracht. Het CDA is voorstander van het snel en krachtig doorvoeren van dit beleid. Handhaving op deze afspraken (en op de aanlijnplicht) hoort daar voor het CDA nadrukkelijk bij!

Krimpen verdient een aantrekkelijk centrum

In het centrum van Krimpen is een aantal goede stappen gezet met het nieuwe Raadhuis (en plein), de vernieuwing van de Tuyter en het Prinsessenpark. Maar het centrum is nog niet af!

Het CDA dringt aan op het verbeteren van de entree van Krimpen. Vanaf de Aalberslaan: het Tuyterplein, de markt en het evenemententerrein. En vanaf de grote kruising: busstation en omgeving. Het CDA hecht daarbij sterk aan samenspraak met inwoners en organisaties. Het CDA vraagt het gemeentebestuur initiatieven vanuit de winkeliers en de horeca in het centrum, bijvoorbeeld bij de aanleg van terrassen, maximaal te ondersteunen.

Veilig onderweg 

Gevaarlijke oversteekplaatsen in de gemeente dienen zo snel mogelijk veilig te worden gemaakt. Zo bekijkt het CDA regelmatig binnen onze gemeente gevaarlijke en onoverzichtelijke kruisingen en wegen die voor verbetering in aanmerking komen. Gevaarlijke situaties zie je namelijk niet op de tekentafel maar vooral in de praktijk. De verkeerssituatie rondom scholen dient voor iedereen overzichtelijk te zijn. Kinderen moeten op een veilige manier naar school kunnen.

Het fietsplan moet opnieuw worden bekeken. Door te onderzoeken of gedeeltes van de IJsseldijk geschikt gemaakt kunnen worden voor uitsluitend bestemmingsverkeer, kan de dijk veiliger voor fietsers en bewoners worden gemaakt. 

Voor fiets- en wandelpaden is een goede verlichting en goed onderhoud noodzakelijk. Kapotte verlichting en gaten in het wegdek dienen zo snel mogelijk hersteld te worden.

Duurzaamheid en energietransitie

Het CDA wil de eisen en plannen van de centrale overheid op het gebied van energietransitie met beide handen aangrijpen om het eigen beleid van de gemeente verder te versterken en onder de aandacht van de burgers en ondernemers te brengen. De gemeente is ook hierbij de overheid die het dichtst bij de burger staat. Niet alleen zal de gemeente met aanbevelingen voor haar burgers komen maar zij zal ook actief met burgers en bedrijfsleven innovaties stimuleren die een bijdrage leveren aan een beter milieu. Bijvoorbeeld:

 • Daken van scholen en andere gebouwen (laten) voorzien van zonnepanelen;
 • Het gebruik van subsidieregelingen stimuleren,
 • Met woningbouwcorporatie Qua Wonen plannen maken voor het verduurzamen van bestaande huurwoningen;
 • Het actief stimuleren van hoge duurzaamheidsambities bij nieuwbouwprojecten;
 • Aansluiten bij projecten en innovaties in de regio.

Bij de plaatsing van windmolens in de Stormpolder zal een zorgvuldige afweging gemaakt dienen te worden tussen de omvang van de bijdrage aan de energie transitie en de omvang van de overlast.

Klimaatbestendige omgeving

Het klimaat verandert sneller dan gedacht. Perioden van grote droogte worden afgewisseld met perioden van extreem veel regen. In de plannen voor de buitenruimte (herstraten) moeten we rekening houden met een klimaat bestendige omgeving. Het CDA ondersteunt daarom de aanpak voor de wijk Langeland waarbij vooraf, samen met de inwoners, gekeken wordt naar klimaatbestendigheid en wil deze aanpak ook in andere wijken toepassen. Het gaat daarbij om:

 • innovaties toepassen voor het afvoeren van regenwater;
 • Maximaal inzetten op groene tuinen en plantsoenen;
 • Samenhang met energietransitie;
 • Anticiperen op elektrisch rijden etc.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.