Thema 5. Nu aan de slag voor een bereikbaar Krimpen

Nu aan de slag voor een bereikbaar Krimpen

Vlot Krimpen in en uit zou een verademing zijn voor ons allen. Ook biedt een betere bereikbaarheid van Krimpen mogelijkheden om het gebied aantrekkelijker te maken om te wonen en te werken.

Onze bereikbaarheid is niet zomaar te verbeteren met een paar simpele maatregelen. Het aanpakken van de bereikbaarheid is complex en vraagt een forse (langdurige) inzet waarbij het CDA de volgende heldere uitgangspunten hanteert:

 • het vraagstuk van onze Algeracorridor is een gezamenlijk probleem. Een probleem voor Krimpen maar zeker ook voor de Krimpenerwaard en andere buurgemeente zoals Capelle a/d IJssel, Rotterdam, Ridderkerk, de provincie en de metropoolregio.
 • Daarom moeten we samenwerken om oplossingen te realiseren.
 • Het rapport “Strategische Visie Krimpenerwaard” geeft aan hoe we in gezamenlijkheid meer kans maken op oplossingen door vraagstukken in samenhang op te pakken. Deze kansen moeten we dus pakken.
 • Een betere bereikbaarheid betekent vaak meer verkeer en dus meer overlast. Dat vraagt evenwichtige maatregelen maar ook de bereidheid wat aan die overlast te doen.
 • Extra oeververbindingen naar de Krimpenerwaard zijn wenselijk maar kosten veel tijd en geld. Maak daarom ook werk van korte termijn maatregelen. 
 • De oplossing kan nooit alleen bestaan uit aanleggen van meer wegen. Gebruik de mogelijkheden voor het verbeteren van het Openbaar Vervoer, zet in op Vervoer op Maat en gebruik moderne technologie voor het verbeteren van het Verkeersmanagement op de Algeracorridor. 

Verkenning oeververbindingen oostflank Rotterdam

Het CDA is groot voorstander van het uitvoeren van dit onderzoek naar extra oeververbindingen in Rotterdam en Krimpen. Het onderzoek staat al lang op de planning maar moet nu worden uitgevoerd. We willen weten waar we aan toe zijn: wat kan er en wat is betaalbaar?

Tref nu maatregelen in en rond Krimpen

Krimpen staat op korte termijn voor een aantal opgaven die ook kansen biedt, de grote kruising en de omgeving van het busstation (Centrum Zuid) worden vernieuwd. Het CDA heeft een plan ingediend om deze ontwikkelingen te gebruiken om de bereikbaarheid op korte termijn te verbeteren. Het CDA maakt zich sterk om:

 • de P+R bij het busstation te verplaatsen naar één of meer plekken verder in de polder langs de N210.
 • De huidige regionale buslijnen te herschikken zodat ze niet meer Krimpen in hoeven. Een Stop&Go langs de N210 is dan voldoende.
 • Te onderzoeken of een R-net verbinding Utrecht (Schoonhoven) - Capelse Brug mogelijk is.
 • Het (winkel)centrum is goed bereikbaar per bus (via de huidige geoptimaliseerde halte en via de Stop&Go).
 • Het verleggen van de fietspaden rond de grote kruising zodat de fietsers sneller en veiliger Krimpen in en uit kunnen.
 • De ontstane ruimte gebruiken om het verkeer in- en uit Krimpen op de Nieuwe Tiendweg beter te laten doorstromen. Het resultaat moet zijn een vlottere reis voor de reiziger per auto én per bus.

Benut vervoer over water

De waterbus is een niet meer weg te denken schakel in het openbaar vervoer in Krimpen. Het CDA is voorstander van het uitbreiden van dit personenvervoer over water en pleit vooral voor een verbinding met IJsselmonde en Rotterdam-Zuid. Het is belangrijk bij plannen of proeven voor uitbreiding de werkgevers in de Stormpolder te betrekken omdat de waterbus met name de spits in en uit de Stormpolder kan ontlasten.

Ook is het CDA voorstander van de voorstellen van de gemeente Krimpenerwaard om andere (bestaande) verbindingen over water nader te onderzoeken zoals het fietsveer bij Ouderkerk of het autoveer bij Krimpen aan de Lek. Mogelijk kunnen deze verbindingen verbeterd of verplaatst worden.

Oog voor kwetsbaarheid, veiligheid en overlast

Het CDA beseft dat bereikbaarheid niet alleen gediend is bij het vergroten van de capaciteit over onze wegen. We moeten ook oog hebben voor de kwetsbaarheid, de veiligheid en de overlast die onze infrastructuur met zich meebrengt. Hiervoor zijn op korte termijn maatregelen nodig en mogelijk. Het CDA is voor:

 • het realiseren van een doorsteek van de N210 naar de (vernieuwde) Lekdijk. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid van de Stormpolder;
 • Maatregelen om de geluidsoverlast van de N210 te beperken;
 • De drukke en gevaarlijke fietsroute over de Algerabrug te onderzoeken (mogelijk aparte fietsbrug).

Onderstaand kunt u het initiatiefvoorstel lezen, dat in 2017 is ingediend door Fred Slappendel namens de CDA-fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.