Naamloos-2

Thema 8. We hebben respect voor elkaar, zonder uitzondering

Hoe respectvol gaan we met elkaar om en hoe zorgen we voor onze omgeving?

Een vraag die steeds lastiger lijkt. En wat we zien in de sociale media, de landelijke politiek maar ook in plaatselijke discussies, stemt niet optimistisch. Het overdragen van waarden en normen begint thuis, in het gezin en in de kerk. Het wordt overgebracht van de ouder(s) op het kind. Deze waarden en normen dragen bij aan een samenleving waar wij respect, aandacht en begrip hebben voor elkaar als groep of individu. 

Waar nodig en mogelijk moeten gezinnen en individuen ondersteuning kunnen krijgen en eenvoudige, laagdrempelige toegang hebben tot goede informatie over opgroeien, leren en opvoeden. Het CDA ziet een belangrijke rol voor het onderwijs in het overbrengen van waarden en normen. 

Het CDA ziet hierbij ook een rol voor zichzelf in de plaatselijke politiek. Het CDA is een open volkspartij die uit gaat van een christelijke mens- en maatschappijvisie waarin mensen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar nemen. Het CDA is geworteld in alle lagen van de samenleving. Wij nemen daarom graag de verantwoordelijkheid om mensen met verschillende meningen en achtergronden bij elkaar te brengen.

Het CDA is voor een bewustzijn van verantwoordelijkheden van mensen binnen de samenleving en naar elkaar toe. Respectvol met elkaar omgaan en elkaar de ruimte geven zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Respect is met aandacht en zorg met elkaar omgaan.

Respect als laatste thema, maar misschien wel de belangrijkste van allemaal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.