Thema 3. Verenigingen en vrijwilligers zijn de ruggengraat van Krimpen

Verenigingen en vrijwilligers verdienen waardering en ondersteuning

Door deel te nemen aan sport, cultuur of andere vrijetijdsactiviteiten in verenigingsverband kunnen onze inwoners elkaar op een laagdrempelige wijze ontmoeten. Alle Krimpense verenigingen, stichtingen, kerken en clubs zijn van grote waarde in onze gemeenschap. De leefbaarheid en zorg in Krimpen is afhankelijk van een enorm netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers. Deze vrijwillige inzet van velen moet waar nodig worden ondersteund en in ieder geval worden gewaardeerd. Het belang van de sociale netwerken wordt steeds groter in onze participatiesamenleving. Ondersteuning en waardering van vrijwilligers vergroot de verbondenheid en voorkomt dat inwoners buiten de boot vallen. Daarom vormen verenigingen en vrijwilligers het echte Hart van Krimpen.

Verenigingen en vrijwilligers worden gewaardeerd

Krimpen heeft een groot aanbod van verschillende sporten, culturele activiteiten en andere verenigingsactiviteiten. Daar mogen we trots op zijn. Hoewel financiële steun van de overheid door middel van subsidie voor een vereniging altijd “mooi meegenomen” is, heeft een vrijwilligersorganisatie in veel gevallen meer aan waardering, promotie of gerichte ondersteuning dan aan een geldbedrag. Het CDA wil vrijwilligers beter ondersteunen en vaker in het zonnetje zetten.

Verenigingen verdienen steun van de gemeente

De meeste verenigingen weten zelf het beste hoe ze hun activiteiten moeten organiseren en versterken. Gerichte ondersteuning bij zaken als financiën, beleid en accommodatiebeheer moet ertoe leiden dat verenigingen kunnen blijven doen waar ze voor opgericht zijn en waar ze goed in zijn. Krimpen kent inmiddels veel oude verenigingsaccommodaties. Het CDA wil zich inzetten voor passende accommodaties voor alle verenigingen.

Iedereen moet deel kunnen nemen aan sport en cultuur

Het mag niet zo zijn dat deelname aan sport of cultuur niet mogelijk is omdat de contributie te hoog is of omdat persoonlijke beperkingen deelname verhinderen. Het CDA wil dat de gemeente zo nodig de deelnemers of organisatoren, van bijvoorbeeld aangepast sporten, ondersteunt zodat iedereen kan meedoen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.