Voorzieningen

 

Behoud van lokale voorzieningen: loslaten in vertrouwen.

Wij zijn trots op het hoge voorzieningenniveau in onze gemeente. Recreatieve, culturele en sportieve voorzieningen zijn bereikbaar en goed georganiseerd. De huidige wijze van beheer past echter niet meer bij een moderne gemeente. De instandhouding van de muziekschool, het zwembad, de kinderboerderij, de sporthallen en de Tuyter kost de gemeente enkele miljoenen per jaar. Verzelfstandiging van voorzieningen, waarbij vrijwilligers, particulieren, ondernemers en verenigingen meer invloed krijgen in het beheer en de exploitatie, kan leiden tot meer creativiteit, lokale werkgelegenheid en sociale betrokkenheid bij de voorzieningen. Verenigingen, inwoners en ondernemers met ideeën voor efficiëntere exploitatie verdienen een kans. Dat hoeft niet te leiden tot verschraling van het voorzieningenniveau, maar juist tot vernieuwende en beter gedragen voorzieningen, met lastenverlichting tot gevolg. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.