Zorg dicht bij huis

Gemeenten krijgen in 2015 een forse taakuitbreiding binnen het sociaal domein. Hierin ligt de kans om een stelsel op te bouwen dat minder versnipperd en bureaucratisch is, en dat uitgaat van wat mensen en hun omgeving zelf kunnen. Door de decentralisaties hebben wij de kans om zorg lokaal te regelen en te starten bij de vraag van de inwoner. Zorg op maat, dicht bij huis, kan de inzet van zware en dure zorg voorkomen. Het belang van mantelzorg mag hierbij niet onderschat worden. Mantelzorg is echter geen taak van de overheid. Goedbedoelde regelgeving en ondersteuning vanuit de overheid kan snel leiden tot een gevoel van bemoeienis, wat de effectiviteit en laagdrempeligheid van vrijwillige inzet kan beperken.

Ondersteuning op maat betekent ook aandacht voor de aansluiting van zorg op arbeid, voor zowel mantelzorgers die daarbij ondersteuning zoeken als mensen met een beperking die meedoen op de arbeidsmarkt. Het CDA wil bewaken dat diegenen die professionele zorg nodig hebben die ook krijgen en dat niemand tussen wal en schip raakt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.