05 juni 2021

Eindelijk bestemmingsplan Stolwijk Hoflaan

Sinds 2013 wordt over het centrum van Stolwijk nagedacht. Zou er een supermarkt komen? Komt er een nieuw schoolgebouw voor de beide basisscholen? Blijft de sporthal op zijn plaats of gaat deze naar de sportvelden meer aan de rand van het dorp? In welke richting kan de begraafplaats worden uitgebreid? Gaat de brandweerkazerne naar een andere locatie? Veel is er overlegd en veel samengewerkt met diverse partijen. Er komt geen supermarkt, ook geen school en de sporthal staat nog stevig op zijn plek. Wel is inmiddels de begraafplaats uitgebreid. De laatste discussie ging over de locatie van de brandweergarage.

Eind 2016 is besloten om de brandweergarage te handhaven op min of meer de huidige plek. Stevige discussies over de verkeersveiligheid en de noodzaak om de vrijwillige brandweer goed te ondersteunen gingen daaraan vooraf. Bijna twee jaar later heeft de gemeenteraad de ontwerpprincipes vastgesteld voor het gebied Stolwijk Hoflaan. Belangengroepen en omwonenden leverden hun inbreng. En weer twee jaar later, eind september 2020, stelde de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan vast. Duidelijk was inmiddels ook de noodzaak dat in het plan extra parkeerplaatsen zouden worden opgenomen.

En eindelijk heeft de raad nu, 1 juni 2021, het bestemmingsplan vastgesteld. En daarover was best nog het een en ander te doen: waarom niet méér dan 39 woningen bouwen? Het CDA wil ook wel meer huizen, met name voor starters, maar om twee redenen niet door het alsnog verplaatsen van de brandweerkazerne: 1. het is de hoogste tijd is om door te pakken; 2. in een stadswijk geldt als uitgangspunt voor nieuwbouw veelal 35 woningen per hectare. De nu voorgestelde 39 woningen plus brandweerkazerne voelt al aardig stads aan. En 70 woningen op deze hectare was voor het CDA dus geen optie.

Met overtuiging stemde onze fractie dus voor het bestemmingsplan dat eindelijk de bouw van nieuwe woningen mogelijk maakt. Temeer dat er nu ook 22 sociale huurwoningen komen, een goede zaak. Nu verder op zoek naar meer plekken waar woningbouw mogelijk is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.