16 november 2021

Voorkom onteigenen landbouwgrond voor natuurontwikkeling

De CDA-fractie roept samen met andere fracties in een motie op om in de toekomst landbouwgrond niet meer voor natuurontwikkeling te onteigenen. Met deze motie geeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard een signaal af en roept zij het College van B en W op om deze visie onder de aandacht brengen bij de minister en de provinciale overheden voor toekomstige natuurontwikkelingen.

Het machtsmiddel onteigenen draagt volgens CDA Krimpenerwaard niet bij aan goede verhoudingen tussen de overheid en de agrarische sector. Er is ook sprake van toenemend wantrouwen tegen de overheid omdat er nog meer ingrijpende besluiten op stapel staan met gevolgen voor landbouwgrond, zoals stikstofplannen en woningbouw.

Iedereen weet dat natuurontwikkeling een breed draagvlak heeft. Maar iedereen weet ook dat boeren zeer gehecht zijn aan de grond waarop zij al vele generaties boeren. Bij agrariërs in de Krimpenerwaard is nu onrust ontstaan omdat de gemeente tot onteigening is overgegaan.

Bestemmingsplannen beschrijven de natuurdoelen, maar behoren ook ruimte te bieden voor maatwerk. Vandaar dat de CDA-fractie pleit voor samenwerking en voor goed overleg, en daarmee voor natuurontwikkeling met draagvlak bij alle partijen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.