15 juli 2021

Harmonisatie voetbalaccommodaties

Op 14 juni heeft de gemeenteraad een voorstel tot harmonisatie van de voetbalaccommodaties aangenomen. De bedoeling hiervan is dat alle tien voetbalclubs in onze gemeente gelijk worden behandeld. Na een lang (6 jaar!) en moeizaam proces is het uiteindelijk tot een uitwerking gekomen waar negen verenigingen zich in kunnen vinden. Alleen de voetbalvereniging Schoonhoven gaat er financieel fors op achteruit en vindt dat te weinig is rekening gehouden met hun specifieke situatie.

Wij vinden het jammer dat de wethouder er niet in is geslaagd er met hen uit te komen. Hoewel diverse partijen erop aangedrongen hadden opnieuw in overleg te gaan met de club, moeten wij constateren dat dit niet is gebeurd. Wij hebben de wethouder opgeroepen om alsnog tot een goed gesprek te komen met de vv Schoonhoven.

Wij schrokken van de reactie van de wethouder op de optie die de vv Schoonhoven heeft om de gemeente te houden aan het tot 2039 lopende contract. Wij zagen in die reactie een nauwelijks verholen dreigement om die vereniging, als zij zich aan dat contract wil houden, te zijner tijd daarvoor te straffen. Dit vinden wij geen chique manier van overleg voeren met een vereniging. Bij de bespreking in de raad is een amendement ingediend en aangenomen dat beoogt het mogelijk te maken dat het trainingsveldje van FC Perkouw behouden blijft. Wij vinden dit verantwoord in het kader van de ondersteuning en behoud van de accommodaties van de kleinere kernen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.