15 juli 2021

Omgevingsvisie Krimpenerwaard

Op 14 juli is de Omgevingsvisie Krimpenerwaard aangenomen. Dit is een document dat voor onze gemeente is opgesteld omdat de nieuwe Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking treedt. Deze wet heeft tot doel dat inwoners en bedrijven beter en sneller worden geholpen als zij een plan hebben. CDA maakte een motie “ruimte voor agrarisch ondernemen”; deze is door het college overgenomen.

Onder de huidige reeks wetten worden indieners van plannen vaak heen en weer geslingerd tussen allerlei regels en wetten. Soms spreken (de interpretaties van) die regels elkaar ook tegen, waardoor plannen telkens weer aangepast moeten worden. De Omgevingswet wil dat verbeteren: meer ruimte voor inwoners om initiatieven te nemen. Sneller ook. Niet meer “nee tenzij” als uitgangspunt maar “ja, mits”.

Maar dan moet je als inwoner wel weten wat de spelregels op hoofdlijnen zijn: wat wil de gemeente eigenlijk? Om dat laatste duidelijk te maken is de Omgevingsvisie opgesteld. In deze Omgevingsvisie staat ook een Kansenkaart, waarin aangegeven is welke kansen de gemeente ziet en waarop zal worden ingezet; dit laatste zijn de zogenoemde “speerpunten”.

Veel mensen, bedrijven en organisaties hebben zienswijzen ingediend op het concept Omgevingsvisie. Op verzoek van het CDA wordt de nota van beantwoording toegevoegd aan het geheel zodat die specifieke zaken ook later nog zijn terug te lezen als iemand de Omgevingsvisie van het internet download.

De komende tijd wordt de Omgevingsvisie nog vertaald in een Omgevingsplan waarin meer details zullen zijn opgenomen.

Alle visies, ambities en speerpunten zijn met passie beschreven. Soms zelfs wat erg  idealistisch. Het bracht het CDA er toe om te eindigen met:  de teksten zijn prima! Maar: “the proof of the pudding is in the eating”.

CDA wil echte ruimte voor inwoners en bedrijven. Geen openluchtmuseum maar een leefbare en werkbare Krimpenerwaard!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.