29 september 2021

Veerpoort Schoonhoven: open, dicht of allebei?

Moet de Veerpoort in Schoonhoven open blijven of sluiten voor gemotoriseerd verkeer? Dit gevoelige onderwerp houdt al jaren de gemoederen bezig. De één vindt dat volledig afsluiten de enige oplossing is, de ander dat voor het gemakkelijk en snel bereiken van huis of winkel het echt noodzakelijk is dat de poort altijd open moet blijven. Al jaren een zwart-witbenadering dus.

Namens onze fractie heeft Kees Larooij in de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2021 aangegeven dat het CDA Krimpenerwaard juist streeft naar een tussenoplossing die goed kijkt naar de verschillende argumenten van voor- en tegenstanders. Dit betekent een flexibel alternatief. Een alternatief dat later dus kan worden aangepast als er een integrale aanpak van de binnenstad ligt. Want dat gaat ook gebeuren: de binnenstad wordt in het kader van het omgevingsplan als geheel tegen het licht gehouden. Pas dan kun je de consequenties van het openen/sluiten van de Veerpoort goed afwegen.

Daarom is het nodig dat er nu wordt gekozen voor een technisch flexibele oplossing waarbij niet alles in beton is gegoten. Verder moet er constructief overleg tussen overheid, bewoners, winkeliers en horeca komen. Er zijn goede gesprekken nodig over rust, bereikbaarheid, veiligheid, belangen van winkeliers en horeca kunnen, en over de tijden waarin de poort open of dicht moet.

Dit is de reden dat we samen met andere partijen het besluit willen aanpassen. De CDA-fractie kiest voor een beweegbare afsluiting van de poort. Van maandag tot en met donderdag is de poort open tussen 8 uur en 22 uur. Op vrijdag sluit de poort om 12 uur voor het hele weekend. Dit regime van openingsperioden en sluitingsperioden is bedoeld om het beste te bereiken voor de uiteenlopende belangen. Deze situatie van ‘open of dicht’ is nadrukkelijk bedoeld om te beginnen. Later kun je de tijden in overleg met belanghebbenden makkelijk aanpassen. Zoals gezegd moet dit gebeuren als het totaal van de binnenstad wordt geëvalueerd. En dan vooral door de directbetrokkenen: samen in gesprek.

Kortom: voor nu is dit een flexibele en technisch toekomstbestendige oplossing die zo veel mogelijk rekening houdt met de diverse belangen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.