02 oktober 2021

Vuurwerkvrije gemeente

Eind 2019 heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen om tijdens de jaarwisseling van 2022-2023 een vuurwerkvrije gemeente te worden. Uit gesprekken met de samenleving is gebleken dat er verdeeldheid heerst over de haalbaarheid van deze motie, met name omdat een lokaal vuurwerkverbod niet haalbaar is zolang er geen landelijk verbod komt. Zo is handhaving lastig in onze uitgestrekte gemeente, wordt in buurgemeenten ‘gewoon’ nog vuurwerk verkocht en komen de schadekosten voor vuurwerkverkopers op de gemeente neer. Onze fractie heeft daarom eind 2019 ook tegen dit voorstel gestemd. Wij zien te veel haken en ogen om dit als eilandje in Nederland zelf te regelen.

Het sentiment om naar minder of zelfs geen vuurwerk te gaan voelt onze fractie natuurlijk ook. Ook de vuurwerkverkopers uit onze gemeente die hebben ingesproken zijn zich daarvan bewust. Met name het gebruik van illegaal en zwaar vuurwerk leidt ertoe dat steeds meer mensen tegen het afsteken van vuurwerk zijn. Ook argumenten rondom veiligheid, gezondheid en milieu worden steeds vaker genoemd. Daarom moeten we een balans vinden tussen traditie, het sentiment in de samenleving, duurzaamheid, veiligheid, dierenwelzijn, enz. De burgemeester heeft het voorstel gedaan om de motie twee jaar uit te stellen naar de jaarwisseling van 2024-2025. Onze fractie heeft hiermee ingestemd. Tijd nemen om in gesprek te gaan met tegenstanders. Tijd nemen om in gesprek te gaan met de vuurwerkverkopers. Tijd die misschien wel wordt ingehaald door een landelijk vuurwerkverbod.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.