02 oktober 2021

Warmtevisie Krimpenerwaard

Tijdens de raadsvergadering van 28 september 2021 is de Warmtevisie Krimpenerwaard vastgesteld. In deze visie staat de volgende vraag centraal: hoe gaan we in onze gemeente over van aardgas naar duurzame manieren van verwarmen en koken? Onze fractie vindt het goed dat is gekozen voor de nadruk op isoleren, isoleren en isoleren… Want de duurzaamste energie is de energie die je niet verbruikt. En dus nu nog niet vol inzetten op warmtepompen en zeker nog niet op wijkbrede aanpakken. Tot 2030 is het elektriciteitsnetwerk daarvoor gewoon niet geschikt. De komende negen jaren richten we ons dus vooral op isoleren.

Daarbij zien we wel een risico, namelijk dat de mensen met de laagste inkomens de meeste moeite hebben om hun huis te isoleren. Met de stijgende energieprijzen komen zij in een vicieuze cirkel van hogere gasprijzen, dus hogere energierekening en dus minder geld om te investeren in betere isolatie. Daar moet dus wat aan gebeuren.

De gemeenteraad heeft vroeger al eens aangegeven dat er een regionaal energiefonds moet komen. Tot nu is dit fonds nog niet van de grond gekomen. Dus roept de raad op om te komen tot een Lokaal Energie Fonds (LEF). In de volgende vergadering gaan we daarover in  gesprek, onder andere over een duurzaamheidslening. Laten we ook als lokale overheid LEF tonen, zodat de warmtetransitie vlot kan lopen en niemand (letterlijk) in de kou blijft staan!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.