Met elkaar, voor elkaar!

     

Waar staan wij voor?

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan...

Ammerstol

Een sterk gevoel van verbondenheid met de gemeenschap, dat kenmerkt Ammerstol en zijn inwoners. Door deze saamhorigheid voelt men zich ook sterk betrokken bij alles wat er in het dorp gebeurt. De inwoners nemen zelf graag initiatieven, die veelal ook worden uitgevoerd. De gerealiseerde sportvoorzieningen, zoals de skatebaan, ijsbaan en tennisvelden, maar ook de restauratie van de kerk, zijn hier duidelijke voorbeelden van. Het CDA juicht dit enorm toe en zal dit soort initiatieven blijven ondersteunen.

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan:

 • Het behouden van voorzieningen, zoals de basisschool, buurtwinkel, H. Zanenhuis en Het Gebouw. 
 • Het bouwen van voldoende woningen voor jong en oud. 
 • Het verhogen van de omgevingskwaliteit door gebruik te maken van de aangelegde parkeerplaatsen en foutparkeerders hiernaar te verwijzen. 

Bergambacht

Bergambacht heeft door zijn gevarieerde winkelaanbod een sterke regionale functie. Mede door de gunstige ligging is er ook een veelzijdige en betrokken ondernemerscultuur ontstaan. Bergambacht staat dan ook bekend als een zeer MKB-vriendelijke gemeente en moet dit volgens het CDA ook blijven! Daarnaast kenmerkt Bergambacht zich door goede (sport) voorzieningen en een groot aantal enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan:

 • Het behouden en versterken van de belangrijke winkelfunctie. 
 • Het bieden van meer mogelijkheden van woningbouw. 
 • Het creëren van een verkeersveilige oplossing voor het langzame verkeer op en bij de Dijklaan, onder meer door het realiseren van een fietstunnel. 
 • Het ontwikkelen van een grotere carpoolplaats om de parkeeroverlast bij de Lidl te verminderen.

Berkenwoude

Wat is de aantrekkingskracht van het dorp Berkenwoude? Precies, de unieke mogelijkheid om rustig en landelijk te wonen, met daarbij toch nog het gemak van een aantal basisvoorzieningen. Het CDA wil zich graag inzetten om dit zo te houden.

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan:

 • Het behouden van voorzieningen, zoals de basisschool, de markt en De Zwaan. 
 • Het bouwen van voldoende woningen voor jong en oud. 
 • Het vinden van een oplossing voor het landbouwverkeer. 

Gouderak

Na afronding van alle werkzaamheden is Gouderak weer een dorp om trots op te zijn: het heeft mooie straten, goede verlichting, grotendeels nieuw riool en glasvezel gekregen. Tijdens deze ingrijpende werkzaamheden, waardoor wijken langdurig slecht bereikbaar waren, hebben de Gouderakkers zich positief opgesteld. De inwoners van het dorp zien naar elkaar om en laten elkaar in hun waarde. Het CDA is blij dat het de veerpont voor Gouderak heeft kunnen behouden.

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan:

 • Het realiseren van sportvelden nabij de kern. 
 • Het bouwen van koopwoningen voor starters en doorstromers, ook (half) vrijstaand. 
 • Goed groenonderhoud en aanleg van een natuurspeeltuin (en andere recreatie) in de nieuwe natuur van het veenweidegebied. 
 • Het zorgen voor een goede en veilige bereikbaarheid tijdens de dijkverzwaringen (voor inwoners, agrariërs en bedrijven).
 • Goed openbaar vervoer, ook 's avonds.

Haastrecht

Prachtig stadje, trots op zijn historie, zelfbewust en gelijktijdig ontspannen. Haastrecht is authentiek en herkenbaar. De kracht van de stad zit in de mensen en in de straatjes en gebouwen, maar ook in de goede en snelle bereikbaarheid en nabijheid van Gouda. Deze nabijheid biedt kansen voor de horeca en de overige middenstand, maar vormt tegelijkertijd ook een risico. Het CDA vindt het daarom belangrijk om te zorgen voor een sterke en aantrekkelijke concurrentiepositie van winkeliers en ondernemers in Haastrecht.

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan:

 • Het mogelijk maken van verdere woningbouw op een goed bereikbare plek (bouwen in de Kleine Betuwe en vervolgens ten zuiden van Bergvliet). 
 • Het vergroten van de veiligheid op de provinciale weg N228. 
 • Het helpen uitbreiden van Overtuin Bisdom van Vliet.

Krimpen aan de Lek

Het centrum van Krimpen aan de Lek heeft de laatste jaren een flinke opknapbeurt gehad. Er is een mooi nieuw winkelcentrum, met onder andere het Cultuurhuis en Poortgebouw. Daarnaast zijn er nieuwe woningen gebouwd en zijn er goede sportvoorzieningen. Veel positieve ontwikkelingen dus en die lijn wil het CDA graag doorzetten.

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan:

 • Het vergroten van de verkeersveiligheid rondom het winkelcentrum door het aanpakken van te hardrijders en veroorzakers van parkeeroverlast. 
 • Het behouden van voorzieningen. 
 • Het bouwen van voldoende woningen voor jong en oud. Het afronden van gestarte projecten, zoals de ontwikkeling van het centrum.

Lekkerkerk

Lekkerkerk is een dorp met een prachtige boulevard langs de Lek. Het centrum heeft een grote verandering ondergaan, die als positief wordt ervaren. Er heeft veel nieuwbouw plaatsgevonden en het CDA is blij dat er nog meer zal worden bijgebouwd. Kortom, Lekkerkerk is met zijn vele voorzieningen en verenigingen, een fijne plaats om te wonen!

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan:

 • Het verder verbeteren van het winkelgebied. 
 • Het in stand houden van de goede zorgfaciliteiten. 
 • Het bieden van ruimte aan de jeugd. 
 • Het vergroten van de veiligheid van de inwoners.

Ouderkerk aan den IJssel

Ouderkerk aan den IJssel is een mooi en ruim opgezet dorp waar je veilig kunt wonen en opgroeien. Het is een prettige gemeenschap om in te wonen, omdat er respect is voor elkaar. Het dorp heeft goede voorzieningen. Ook kent het voldoende diversiteit aan sportclubs, verenigingen en activiteiten, zoals de speelweek en winterfair. Kortom: een prettig dorp om in te wonen!

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan:

 • Het bereikbaar houden van het dorp tijdens de dijkverzwaring, maar ook ten aanzien van de Algera-corridor, het openbaar vervoer (ook 's avonds) en de waterverbinding. 
 • Het bouwen van nieuwe, betaalbare woningen in het dorp, bijvoorbeeld op de Goudriaan-locatie en Geerestein-locatie) 
 • Het ontwikkelen van voorzieningen voor woningen met zorg, zodat mensen die hun hele leven in het dorp hebben gewoond, er ook hun laatste jaren kunnen blijven wonen.

Schoonhoven

De Zilverstad is volop in beweging! Met de bouw van Thiendenland is er een mooie wijk bijgekomen waar veel (jonge) gezinnen wonen. Aan de andere kant van de provinciale weg zorgt het nieuwe bedrijventerrein Zevender volop voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Schoonhoven-Noord wordt gesaneerd en heringericht en in de stad vindt nieuwbouw van woningen plaats (AZS, Hooijkaas). Schoonhoven kent een actief citymanagement dat het hele jaar door veel activiteiten organiseert. Ook worden er goede initiatieven genomen waarin vrijwilligers een belangrijke rol spelen, zoals de belbus.

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan:

 • Het voortzetten van lopende bouwprojecten en het starten van nieuwe bouwprojecten, met extra aandacht voor betaalbare starterswoningen en appartementen voor ouderen.
 • Het behouden van een aantrekkelijk en toegankelijk winkelgebied. 
 • Het stimuleren en versterken van het merk Zilverstad door citymanagement, onder andere door het geven van ruimte aan evenementen, het hele jaar door. 
 • Het aanpakken van (drugs)overlast.

Stolwijk

Al 'sinds mensenheugenis' werkt Stolwijk hard aan de voor het dorp kenmerkende producten. De wereldberoemde Goudse kaas komt hier grotendeels vandaan. Maar Stolwijk zou Stolwijk niet zijn als het zich daarop zou beroemen; daarvoor is de mentaliteit te nuchter. Als je in Stolwijk vraagt wat kenmerkend is voor het dorp, dan wordt al snel het vele verenigingsleven genoemd. Saamhorigheid en actiebereidheid vind je hier zeker!

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan:

 • Het aanleggen van een extra rotonde op de provinciale weg ter hoogte van de Koolwijkseweg of Hortensialaan, zodat de verkeersveiligheid en doorstroming beter wordt. 
 • Het versterken van de concurrentiepositie, door samen met ondernemers te zorgen voor behoud van het winkelbestand en een goed ondernemersklimaat. 
 • Het bieden van ruimte aan recreatievaart. 
 • Het ruimhartig ondersteunen van verenigingen, zoals de historische vereniging Oud-Stolwijck.

Vlist

Genietend van de unieke schoonheid van het riviertje de Vlist, baadt het karakteristieke dorp zich in rust. Saamhorigheid hoort er hier gewoonweg bij. Door het gevoel van op elkaar aangewezen te zijn, heerst er een sfeer van zelfredzaamheid. Die zelfredzaamheid wil het CDA blijvend ondersteunen!

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan:

 • Het promoten en uitbouwen van recreatieve mogelijkheden voor dagrecreatie, onder andere door het plaatsen van bankjes en toiletten. 
 • Het zoeken naar mogelijkheden - samen met de inwoners - om bestaande woningen waar nodig aan te passen of uit te breiden. 
 • Het behouden van de busverbinding.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.