In onze politieke jaarverslagen leggen we graag verantwoording af over aan onze leden en kiezers. Waarmee zijn we bezig geweest, op welke onderdelen hebben we moties en/of amendementen ingediend en hebben we ‘successen’ behaald? Over tal van onderwerpen vindt u een beschrijving en een overzicht van moties en amendementen waaraan wij hebben (mee)gewerkt. Ook treft u een overzicht aan van ons stemgedrag op raadsvoorstellen van het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.