Milieu en duurzaamheid hebben onze prioriteit. Ook in de Krimpenerwaard merken we de gevolgen van klimaatverandering. Zo moeten dijken versterkt worden vanwege veranderende weersomstandigheden. Uit het klimaatakkoord van Parijs is gebleken dat wij als gemeente - en terecht - af zullen moeten van fossiele brandstoffen.

Het CDA wil dat de Krimpenerwaard een energieneutrale gemeente wordt! De gemeente heeft hier een belangrijke taak in, maar ook de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben een eigen verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan het verder doorvoeren van gescheiden afval en het kijken naar eigen mogelijkheden om de eigen woning energiezuiniger te maken. Uiteraard geeft het CDA veel ruimte en ondersteuning aan initiatieven waarbij inwoners samen zelf op grote schaal energie opwekken, zoals bij de zogenoemde 'postcoderoos'.

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan:

  • Stimuleren van inwoners en bedrijven om minder energie te gebruiken en ook om hun energie duurzaam op te wekken. 
  • Aanbrengen van ledverlichting bij openbare (straat)verlichting. 
  • Alle nieuwbouw gasloos! Daarnaast moeten er bij renovatieprojecten afspraken worden gemaakt over het energieneutraal maken van woningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.