Wij geloven in een betrokken samenleving waarin niet de overheid, maar de mensen zelf aan zet zijn. Vandaar dat wij ook met de invoering van Right to Challenge gekomen zijn, wat inhoudt dat inwoners de mogelijkheid krijgen om gemeentelijke taken over te nemen, zoals het beheer en onderhoud van een speeltuin, openbaar groen of zwembad.

Vrijwilligers en verenigingen zijn onmisbaar voor de samenleving en verdienen meer waardering en ondersteuning. Zij verbinden mensen met elkaar en vergroten daardoor het gevoel van saamhorigheid in de samenleving. We willen daarom meer ruimte geven aan nieuwe initiatieven en activiteiten.

In een betrokken samenleving respecteren wij elkaar(s levenswijze). Dit betekent dat wij de woonkernen verschillend benaderen, bv. in het horecabeleid. Verder vinden wij dat gemeentelijke opdrachten zoveel mogelijk door lokale ondernemers moeten worden uitgevoerd en dat er voor iedereen snel en betrouwbaar internet moet zijn.

Het CDA Krimpenerwaard wil werken aan:

  • Het uitbreiden van Right to Challenge.
  • Het CDA kan zich prima vinden in de huidige openingstijden van onze winkels. Onze ondernemers verdienen ook een dag rust. 
  • Verbeteren van vervoersmogelijkheden van ouderen, bijvoorbeeld door uitbreiding van het belbussysteem.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.